Watch për vende të lira për ZHEL

Unë kam parë shumë të pastër të cilësisë Spotlights LED rreth neto, por më së shumti të lidhura USA, si në Amazon, ku ka clams Unë thjesht nuk mund ta besoj 3W LED të cilat mund të zëvendësojë një 35 halopgjen vat, që është më e kohës nuk është e mundur, gjithashtu shumë Jo përmendur Lumen e ka LED qendër të vëmendjes e cila është më e rëndësishme, por të tjera që e përmend lumen e ka spote janë vetëm nuk është e vërtetë. Vazhdo leximin